בית מור הרצליה

ב"בית מור הרצליה", כ- 188 מ"ר, משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, בבניין חדש! יינתן גמר יפה, במיקום מעולה!!

הנכס : 188 מ"ר משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, ב"בית מור", בניין בוטיק חדש, ברחוב משכית במרכז אזור התעשייה, הגמר והחלוקה...

פרטי הנכס

ב"בית מור הרצליה", כ- 245 מ"ר, משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, בבניין חדש! יינתן גמר יפה, במיקום מעולה!!

הנכס : 245 מ"ר משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, ב"בית מור", בניין חדש, ברחוב משכית במרכז אזור התעשייה, משרד פינתי...

פרטי הנכס

ב"מבני טלעד", כ- 227 מ"ר, משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, 12 חדרים, זול, מרכזי ונגיש!

הנכס : 227 מ"ר משרדים להשכרה בהרצליה פיתוח, במרכז אזור התעשייה בבניין וותיק "מבני טלעד", חלוקה ל 12 חדרים, עמדות עבודה...

פרטי הנכס

Tel: 050-681-9160 Cell: 050-681-9160 Mail: top-land@014.net.il Post: Top-Land., Einstein 40, Tel Aviv