אמות על הפארק

ב"אמות על הפארק", כ- 400 מ"ר, חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, מרבית השטח חלונות לפארק ולרח' הברזל, מיוחד!

הנכס : 400 מ"ר חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, ב"אמות על הפארק", חזית לרחוב הברזל או חזית לפארק, מיקום מצוין,...

פרטי הנכס

ב"אמות על הפארק", כ- 300 מ"ר, חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, מיקום מצוין, תקרה גבוהה, מומלץ!

  הנכס : 300 מ"ר חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, ב"אמות על הפארק", חזית לרחוב הברזל או חזית לפארק, מיקום מצוין,...

פרטי הנכס

ב"אמות על הפארק", כ- 700 מ"ר, חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, חזית לרחוב הברזל ולפארק, מיקום מצוין, תקרה גבוהה,

הנכס : כ – 700 מ"ר חנות [שטח מסחרי] להשכרה ברמת החייל, תל אביב, ב"אמות על הפארק", חזית לרחוב הברזל ולפארק, מיקום מצוין,...

פרטי הנכס

Tel: 050-681-9160 Cell: 050-681-9160 Mail: top-land@014.net.il Post: Top-Land., Einstein 40, Tel Aviv